Калин Василев: Ние сме доброто. Ако го има, присъединяваш се. Ако го няма, създаваш го

Когато от Велико Търново идват добри новини, често може да срещнете две имена – ТърновоRUNS и Доброволно чистене Велико Търново.

Прочетете повече