За контакт
info@dobrite.bg


Back

Фондация „Можем заедно“: „Когато сме заедно, можем повече“

Фондация „Можем заедно“: „Когато сме заедно, можем повече“
Езда в конна база "Ахил". Снимка: Фондация "Можем заедно"
Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Представете се…

Казвам се Ваня Тодорова и съм председател на фондация „Можем Заедно“. След дългогодишна практика като професионален преводач, преди 7 години, съдбата ме насочи към една съвсем нова и непозната дейност – работа с коне. С много усилия, любов и подкрепа на близки хора изградихме конна база „Ахил“ в близост до София като център за обучение по конна езда и различни активности с коне за деца и възрастни, където да могат да прекарат приятно времето си, да си починат сред красива природа и да се насладят на контакта си с най-красивите животни – конете. Преди три години успях да осъществя свое голямо желание – терапевтична работа с коне за деца със специфични потребности – дейност, за която самата аз надграждам и развивам своите знания, обучение и образование с намерението да се превърне в моя основна дейност.

Ваня Тодорова, председател на фондация „Можем Заедно“. Снимка: Личен архив

Представете Вашата организация…

Фондация „Можем Заедно“ е създадена през 2018 г. и обединява усилията на Ваня Тодорова, Рада Келевска и Антоанета Лазарова за по-щастливо бъдеще на децата с неравностойно положение. Основна цел на фондацията е да подкрепя провеждането на терапевтична дейност с коне за деца и възрастни със специфични нужди, както и да повишава информираността на обществото относно тези деца, да ги извади от „сянката“ и социалната изолация и да ги покаже такива, каквито са – с техните мечти, желания и нужди.

Фондацията изгради надеждно и устойчиво партньорство с конна база „Ахил“, където се провеждат терапевтичните сесии. С общи усилия вече имаме на разположение кротки коне, обучени да работят с деца с увреждания, подходящо оборудване за конете, както рампа за качване и слизане от коня и специалисти с необходимата квалификация за работа с нуждаещите се.

Занимания на Фондация „Можем заедно“ в конна база „Ахил“

Какви са Вашите добри каузи?

Терапевтичните активности с коне са много популярен в света, но нов за България, метод за комплексна рехабилитация при различни физически, психически, поведенчески, емоционални, комуникативни, социални и сензорни увреждания и нарушения. За целия период на дейността си сме постигнали значително подобрение при деца с аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, синдром на Даун, умствено изоставане, детска церебрална парализа, нарушения на зрението, слуха и говора. Работили сме с повече от 50 деца, много от които ни посещават от самото начало.

Фондацията подкрепя и деца в неравностойно положение в партньорство с други организации като SOS Детски селища, Фондация „Конкордия“ (за деца от ромски произход), проект „Различните“ деца на България (изграждане на съоръжения – люлки и въртележки за съвместна игра на децата със специфични потребности с връстниците си в норма на детските площадки), инициативата „Продължаваме“, чиято цел е да облагороди и направи по-приветливи стаите в педиатричните отделения в болниците в страната чрез постоянни изложби на детски рисунки.

Фондация „Можем Заедно“, в партньорство с проекта „Различните“ деца на България и неговия автор, Ана Йончева, стартира нова инициатива „Да Се Запознаем“, с която целим да запознаем децата и техните родители с децата със специфични потребности и да покажем, че те не са различни или заразни, че те също имат нужда от приятели, с които да общуват и играят. Инициативата ще се реализира чрез срещи-разговори в часовете на класа в училищата, чрез физическо запознаване с дете със специфични потребности и чрез други информационни кампании. Досега сме провели 3 онлайн срещи с 9-и и 10-и клас в училища в Пловдив и Велико Търново. Целта е да постигнем мащабност на инициативата и да пречупим социалните стигми относно децата и възрастните с увреждания.

Разкажете повече за събитията, които организирате

Фондация „Можем Заедно“ традиционно организира събитието „Деца помагат на деца“ чрез дни на отворени врати и благотворителен базар в конна база „Ахил“. На тези събития всички желаещи могат да пояздят и да помогнат чрез дарение за провеждането на конна терапия за нуждаещите се.

Езда в конна база „Ахил“. Снимка: Фондация „Можем заедно“

Фондацията организира и забавно-обучителни дни сред конете за децата от SOS Детски селища, както и за ромските деца в партньорство с фондация „Конкордия“, по време на които, освен ездата, си говорим с децата за конете, отговаряме на техните въпроси как се грижим за тях, какво ядат, как се съобразяваме с техните нужди и характер, за да изградим едно добро партньорство.

Защо тези каузи са важни за Вас и какво Ви вдъхновява да продължите?

Съществуващите социални и терапевтични практики за децата със специфични потребности са недостатъчни и те живеят самотно и изолирано, без възможност за социални контакти и приятелства. Наш дълг, като зряло общество, е да променим съществуващото отношение и нагласи към тях и да се фокусираме върху достойнствата, а не върху различията. Много деца, поради физическо несъвършенство, нямат възможност да реализират умствения си потенциал и да израснат като ползотворни възрастни.

На база на опита, който вече имаме, ние сме убедени, че чрез терапевтична работа, от една страна, и информационна дейност, от друга, ги правим видими и допринасяме за по-хармоничното им израстване и развитие като личности в нашето общество, за по-лесната им социализация и приобщаване в детските градини и в училищата и впоследствие в обществения живот.

“Добрите българи” е общностна медия и вярва в насърчаването на общите действия в името на добра кауза. Ако се нуждаете и търсите подкрепа за нещо, имате възможност да отправите призив сега

Фондация „Можем Заедно“ осъществява дейността си чрез спонсорство и дарения от организации, фирми и частни лица, както и чрез участието си в различни конкурси със социална насоченост. По този начин можем да осъществяваме терапевтичната си дейност при минимално заплащане от страна на родителите на децата със специфични нужди.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Момчил Цонев
Момчил Цонев
https://dobrite.bg