Фондация „РеАрт“ – за децата и „Мисия: Добротворител“

„Добрите българи“ представя фондация „РеАрт“, която организира арт работилници за деца от центровете за настаняване от семеен тип. Неин основател

Прочетете повече