Учениците, които сами даряваха за отпечатване на учебниците си

Из „Описание родолюбивих и желающих българскаго просвещение спомоществователий“ на „Българска Аритметика“ от Хр. Сичан Николов, издадена в Букурещ през 1845

Прочетете повече