Ако видите баба или дядо навън, купете им стоката, те са най-уязвими сега

Тази история беше споделена в групата „Забелязано в Пловдив“ от Коко Стоянов на 14 март 2020 г. „Добрите българи“ публикуват

Прочетете повече