За контакт
info@dobrite.bg


Back

Изберете коя мисъл да оставите в себе си – добрата или лошата

Изберете коя мисъл да оставите в себе си – добрата или лошата
Зловолен. Изображение от "Стародумци"
Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Отворих речника на БАН със стари думи на З – ЗЛО. Зловол, зловолен, злорек, злосмутен, злотворен, злотворец, злотворство, злочестен, злочинец, злочиние, злочинство, злочинко. 12 производни на злото. Към тях можем да добавим и синонимите на зловолен – злонамерен, зложелателен, зломислен. 15.

Натъжих се от толкова много зло и отворих на Д – ДОБРО. Доброхотен, доброчест, доброчестие, доброчестина. Само 4 производни на добро. Но явно не са събрали всички, производните на ДОБРО в Речника на Найден Геров са доволно много, значи имало ги е в езика на старите българи. А можем да обърнем към добро и производните на злото. Вместо злорек – доброрек, вместо злотворен и злотворец – добротворен и добротворец, вместо злочинец – доброчинец.

Езикът е отражение на човека и на обществото. Много зло и злоба се е насъбрала у нас, много зловолни хора има. И не, не е феномен на съвремието ни. Писателят Елин Пелин е казал: „Ако в България се роди гений, то това ще бъде геният на завистта“. Но пък неговият съвременник Петър Дънов казва: „Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.“ Вие изберете коя мисъл да оставите в съзнанието си – най-добре послушайте Дънов, а гениите на злобата прокудете от живота си като прокажени. Обърнете зломислен на добромислен.

А ако видите добро около себе си, разкажете за него в Добрите българи


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Момчил Цонев
Момчил Цонев
https://dobrite.bg