Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back

Тефтерчето на Васил Левски – урок по честност

Тефтерчето на Васил Левски – урок по честност
Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Това е страница от тефтерчето на Васил Левски. Не коя да е страница. На нея той собственоръчно с молив записва: „1871 От ноемврий 25-ий захващам да вода точна сметка от дека какво зимам и за какво ги давам.“ На снимката е точно страницата с тази бележка.

Страници от тефтерчето на Васил Левски. Източник: НБКМ

И на следващите страници до края на тефтерчето Левски изписва какви средства са му преведени, на кого дава и за какво или за какво изхарчва сам.

„Счетоводството“ на Левски стига и до най-дребните детайли:

три обяда
и 8 кавета 10 :
и за едни обувки
с подкови 31

Купих шяяк за панталони
за Димитра [Общи] и мене 204
за шъв 130

по Св. Васил додоха да ми
чиститат народни деца 8
на сирота жена, при
която намирам прибежище
в зъл случай,
пък сирота няма от де 105 : 10

Димит[ъ]р и Саву [Димитър Пеев – Пощата и Сава Младенов] с йощи
един другар
изпращаме ги във Влашко
с конети заедно за харч 586 : 1/2

каяр и церих конят
от настинка и зазъбица 10

у Ристюви [Христо Цонев Кулаксъзов-Латинеца, притежател на Къкринското ханче] в Дръстини [махала в Ловеч]
изгубих една жълтица
вечерта; на другият
ден питах намерина
ли е, казаха, чи
ни намерили 54

за чорапи на Димитра [Общи]
и за мени 12

за баня с един йоще дру[гар] 2 : 20

за книги [хартия за писане], пера, игли 5

за боза 30

куршуми и сачми 13
една антерия и една
фланела шяячеви 78

за слама и сино
20 фев[руари] в Ло[веч] гр[оша] 65

19 м[арт] в Шипка с йоще
един другар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 : 1/2
за по път маслини,
хляб, ябалки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 :
от Шипка до Трявна по
биклиметата (276) кааве
парасъ на чет[и]ри мяста 3 : 1/2

За пране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

От де какво зимам:
приведени 2397
от Бочукооглу [псевдоним на комитета в Етрополе] 600
от Исаак Хаин [псевдоним на комитета в София] 297
3294

в Иски Заара за изпроводяк
на един народен
чиляк и моя роднина
на детето му, едно
цванче 3 :
в Трявна, едни обувки
за по кърът с подковити
наедно 31 :
и пак три единета [ядене за Левски, Ангел Кънчев и Димитър Общи]
и 8 кавета 2 : 20

Оттогава е изминал близо век и половина. Нека живеем така, че след век и половина наследниците ни да се гордеят с нашите тефтерчета и сметките, записани в тях. 


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Момчил Цонев
Момчил Цонев
https://dobrite.bg